Yêu Cầu Thanh Toán chỉ thực hiện khi Người mua tác phẩm, Người đặt hàng sáng tác, Người đặt hàng hòa âm đã thanh toán TRƯỚC cho Chợ Nhạc. Xem thêm hướng dẫn tại đây.

Thêm Thanh toán mới

Thông Tin Thanh Toán

Cần ghi tên tác phẩm

Số Tiền: