Yêu Cầu Thanh Toán chỉ thực hiện khi Người mua tác phẩm, Người đặt hàng sáng tác, Người đặt hàng hòa âm đã thanh toán TRƯỚC cho Chợ Nhạc. Xem thêm hướng dẫn tại đây.

Thêm Thanh toán mới

Thông Tin Người Chuyển

Cần ghi tên tác phẩm hoặc tên dịch vụ đã thực hiện

Thông Tin Người Nhận

Số Tiền: