Bài hát trong Siêu trí tuệ Việt Nam – Tôi phi thường

Bài hát Tôi phi thường – Tóc Tiên


Beat Tôi thật phi thường


Lyrics:

PK:
Ngồi trong bóng tối nhìn thời gian trôi dài
Là tôi thế đấy tôi từng như thế này
Bàn chân nhỏ bé chẳng muốn đi xa
Sợ khi vấp té tôi chẳng thể bước qua
Và bây giờ hôm nay tôi đứng đây
Để thay lời cho con tim tôi luôn sẽ chứng minh thay
Bằng điều kỳ diệu trong tôi

ĐK:
Tôi đây thật phi thường tôi bây giờ đây kiên cường
Khi tôi là chính mình người người sẽ ngước nhìn
Tôi đây thật phi thường tôi như một đóa hướng dương
Khi ánh sáng chiếu vào rạng ngời như ánh sao

PK:
Bàn chân nhỏ bé chẳng dám đi xa
Sợ khi vấp té tôi chẳng thể bước qua
Và bây giờ hôm nay tôi đứng đây
Để thay lời cho con tim tôi luôn sẽ chứng minh thay
Bằng điều kỳ diệu trong tôi

ĐK:
Tôi đây thật phi thường tôi bây giờ đây kiên cường
Khi tôi là chính mình người người sẽ ngước nhìn
Tôi đây thật phi thường tôi như một đóa hướng dương
Khi ánh sáng chiếu vào rạng ngời như ánh sao

Tôi đây thật phi thường tôi bây giờ đây kiên cường
Khi tôi là chính mình người người sẽ ngước nhìn
Tôi đây thật phi thường tôi như một đóa hướng dương
Khi ánh sáng chiếu vào rạng ngời như ánh sao

Tôi đây thật phi thường tôi bây giờ đây kiên cường
Khi tôi là chính mình người người sẽ ngước nhìn
Tôi đây thật phi thường tôi như một đóa hướng dương
Khi ánh sáng chiếu vào rạng ngời như ánh sao

Comments