Quyền Lợi Tác Giả khi tham gia hệ thống Chợ Nhạc:

  • Chợ Nhạc mong muốn đem đến sự thuận tiện cho các tác phẩm của tác giả và nhạc sĩ đến với người dùng nhiều nhất có thể.
  • Tác phẩm được quảng bá trên hệ thống Chợ Nhạc và các hệ thống mạng xã hội và truyền thông đa phương tiện.
  • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho tác giả dựa trên nội dung và ý nghĩa của tác phẩm.
  • Giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin nội dung tác phẩm của tác giả.
  • Tạo nguồn thu nhập từ các tác phẩm khi có phát sinh nhu cầu và thanh toán từ khách hàng.
  • Tác phẩm đăng bán trên Chợ Nhạc sẽ được Chợ Nhạc đầu tư quảng bá Tác phẩm đến nhiều người và nhiều hình thức khác nhau. Sau khi được bán, Tác giả phải thông báo cho Chợ Nhạc để chuyển chế độ tác phẩm là Tác Phẩm Đã Bán. Tác phẩm vẫn giữ nguyên trên hệ thống Chợ Nhạc. Bạn có thể tham khảo thêm ở Điều Khoản Dịch Vụ của Chợ Nhạc.