Quyền Lợi Tác Giả khi tham gia hệ thống Chợ Nhạc:

  • Chợ Nhạc mong muốn đem đến sự thuận tiện cho các tác phẩm của tác giả và nhạc sĩ đến với người dùng nhiều nhất có thể.
  • Tác phẩm được quảng bá trên hệ thống Chợ Nhạc và các hệ thống mạng xã hội và truyền thông đa phương tiện.
  • Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu tác phẩm dựa trên nội dung và ý nghĩa của tác phẩm.
  • Giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin nội dung tác phẩm của tác giả.
  • Tạo nguồn thu nhập từ các tác phẩm khi có phát sinh nhu cầu và thanh toán từ khách hàng.