Những tác phẩm về Tết Trung Thu 2020

TRĂNG CỦA NỘI

Bài hát Trăng của nội được phổ từ bài thơ lục bát có 4 câu của nhà báo Nguyễn Lương Hiệu . Hình ảnh so sánh vầng văng và miếng cau của nội rất đẹp rất nhân văn. Giái điệu hồn nhiên nhí nhảnh rất dễ thương hợp với các bé từ 3-12 tuổi

VẦNG TRĂNG CÁNH VÕNG

Bài hát có hình tượng đẹp, so sánh vầng trăng khuyết với chiếc võng bé đang nằm. Ước mơ của be chinh phục cả vũ trụ