Những tác phẩm về Cha Mẹ

MẸ LÀ TẤT CẢ MẸ ƠI

Bài hát viết viết theo thể một đoạn đơn, với 8beat nhẹ nhàng dễ thương. Bài hát thích hợp cho các bé từ 3-12 tuổi. Bài hát có ca từ dễ thương thể hiện tình cảm của con với mẹ của mình.