Trên đường về chiều nay

1 con đường ta qua mỗi ngày ghi biết bao kỷ niệm , vui có buồn có
tất cả giờ chỉ còn trong ký ức. hãy giữ những hình ảnh ấy trong tim .

Bình luận