Tin Vào Tình Yêu Chúa

Dù cuộc sống còn biết bao gian lao thử thách, con vẫn luôn tin rằng Chúa vẫn luôn dành cho con một tình yêu bao la vô bờ.
Nguồn cảm xúc để tôi viết nên ca khúc này là ý tưởng: khi tôi gặp đau khổ, nhìn lên Thập Giá Chúa tôi, tin rằng chính khi ở trên Thập Giá đau thương Chúa đang nghỉ đến tôi, Người biết những tâm tư của tôi và Người đồng cảm với tôi.
Tôi chỉ có thể viết nhạc khi có cảm xúc, tôi dành 1 năm để viết nên ca khúc này kể từ lần đầu tiên tôi cảm nghiệm được điều đó.
Tôi rất vui và lấy làm vinh dự được chia sẻ ca khúc này đến với mọi người.

Bình luận