Luôn Có Thanh Niên Xung Phong

Vì yêu quê hương, đất nước, người Thanh niên xung phong có mặt mọi lúc, mọi nơi.

Bình luận