Không giống ai

Tình cảm tự nó sinh ra dẫu biết là không thể có em ,trong lòng chỉ nghĩ đến người mình yêu cũng thấy hạnh phúc rồi, yêu thương không mong chờ bên em, một tình yêu không giống ai.

Bình luận