Hỏi người trong mộng

Sự thật dẫu có phũ phàng chỉ mong tìm nhau trong mộng , nhưng hỡi ơi mộng cũng tan như đời thật lắm bẽ bàng

Bình luận