Hãy bước đi hỡi bạn

Cuộc sống nhiều khó khăn, mỏi mệt và bạn hãy bước đi, đừng dừng lại rồi sẽ vượt qua tất cả.

Comments