Em đến bên đời

EM ĐẾN BÊN ĐỜI

Bao nhiêu năm phong ba trang trãi cuộc đời đến khi gặp người thật sự mình yêu , thì người con trai nguyện hy sinh làm tất cả để người yêu mình hạnh phúc dù bao gian khó sẽ vượt qua tất cả

Bình luận