Dù đời nhiều lúc

Ca khúc nói về những lúc ta vấp ngã hay gặp khó khăn trong cuộc sống hoặc hoàn cảnh nghèo khó thì ta vẫn phải cố gắng vượt qua. Bài hát thay lời nói hết và cho chúng ta có động lực để vượt qua nó.

Bình luận