Đông cô đơn

Một bài hát tình yêu nói chung về những người đàn ông FA, 1 mình cô đơn mùa đông mong có người yêu, nghe giai điệu hơi buồn nhưng lời bài hát đoạn đầu hơi buồn nhưng điệp khúc câu chuyện nghe vui tai và tích cực hơn vì người nghe sẽ có cảm giác phấn chấn lên và hy vọng tình yêu đẹp.

Bình luận