Đã bao giờ

Hãy lắng nghe trái tim mình, nói điều gì khi tình tôi đã trao đến em.

Comments