Cô vương tái thế 1

Cô Vương Tái Thế

Bài hát nói về một vị vương cô độc nhiều năm do tương tư một cô gái nhưng cuối cùng cô gái ấy đã xe duyên với người khác. Rồi bỗng một ngày, lại có 1 cô gái (được phái tới để ám sát vua) nhưng lại đem lòng yêu ông và mang đến cho ông sự yêu thương, thế nhưng vì cô không hoàn thành nhiệm vụ nên tổ chức bí ẩn đã thủ tiêu cô…và từ đó cô vương đã sống 1 đời cô độc…

Bình luận