Chuyện kể về Mẹ

Mẹ hình ảnh thiêng liêng vô cùng bao nhiêu ca từ không diễn tả hết công ơn sinh thành, nuôi dưỡng Mẹ dành cho con.

Bình luận