Chữ tình chữ tiền

CHỮ TÌNH CHỮ TIỀN

Cũng chỉ vì tiền mà người yêu đã phản bội , theo chồng lên xe hoa , để lại bao đau thương trong căn phòng cô đơn

Bình luận