Buồn làm chi

Bao ước mơ,dự định muốn thực hiện nó thật là khó khăn, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng nó như đang sụp đổ, cuộc sống có nhiều thử thách, đừng buồn vì thành công thường hay đến sau.

Bình luận