Ba Ba tiếng con gọi

Ba ba tiếng gọi đầu đời của trẻ nhỏ , cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của các bậc sinh thành khi nghe con cất tiếng gọi.

Bình luận