Chú thích: Giao dịch giữa 2 bên thông qua hệ thống Chợ Nhạc là:

  • Người mua và Người bán.
  • Người đặt hàng và Người nhận dịch vụ.

Thanh toán như thế nào?

  • Thanh toán qua Chợ Nhạc là người mua tác phẩm( hoặc người đặt hàng) vào đúng bài đăng tác phẩm cần mua ( hoặc đặt hàng tác phẩm) và thực hiện các bước thanh toán theo hướng dẫn của hệ thống Chợ Nhạc.
  • Sau khi đơn hàng được mua và thanh toán trên Chợ Nhạc, Tác giả sẽ được nhận đơn hàng của khách hàng và liên hệ trực tiếp với khách hàng để ký hợp đồng thỏa thuận. Sau khi đơn hàng được ký thành công Tác giả sẽ nhận được khoản thanh toán từ Chợ Nhạc qua cổng Yêu Cầu Thanh Toán.
  • Các tác phẩm, dịch vụ trên Chợ Nhạc phải được thanh toán qua cổng dịch vụ của Chợ Nhạc.