• Bạn đang có ý tưởng sáng tác cho tình yêu của bạn, công việc hay ca khúc về truyền thống công ty của bạn.
  • Bạn cần ai đó có kinh nghiệm trong sáng tác để giúp bạn hoàn thành các phẩm một cách nhanh nhất.
  • Bạn đang xây dựng chương trình mà thiếu chủ đề về ca khúc.
  • Bạn cần có một ca khúc mới để sản xuất MV.

Điều đó có thể thực hiện không?

  • Bạn cần ghi đầy đủ thông tin yêu cầu trong mục Đặt Hàng Sáng Tác.
  • Sau khi nhận được thông tin đăng ký, chúng tôi sẽ kiểm duyệt nội dung và phí đặt hàng, sau đó thông tin sẽ được cập nhật lên hệ thống Chợ Nhạc.
  • Các nhạc sĩ là thành viên Chợ Nhạc có kinh nghiệm sẽ liên hệ lại với bạn qua các thông tin bạn đã cung cấp.
  • Việc còn lại là bạn lựa chọn nhạc sĩ nào ưng ý nhất và giao ý tưởng.
  • Việc đặt giá quá thấp sẽ khiến ý tưởng của bạn sẽ ít nhạc sĩ chú ý tới. Bạn có thể tự chọn kinh phí hợp lý nhất cho cả đôi bên.

Thanh toán như thế nào?

  • Sau khi đăng tin, bạn vui lòng thanh toán số tiền đặt cọc cho Chợ Nhạc thông qua thông tin chuyển khoản từ email thông báo của hệ thống.
  • Sau khi hoàn thành tác phẩm và giao tác phẩm thành công. Chợ Nhạc sẽ thanh toán cho Tác giả sáng tác.