Cách Đăng Ký

+ Tên đăng nhập ( ví dụ: huynhthithanhvan)

+ Email: Điền email của bạn (ví dụ: huynhthithanhvan@gmail.com)

+ Mật khẩu: Điền mật khẩu của bạn ( ví dụ: 123456789)

+ Điền lại mật khẩu: Nhập mật khẩu như ở trên ( ví dụ: 123456789)

+ Cuối cùng bấm chọn nút Đăng Ký.


Cách Đăng Nhập

+ Tên đăng nhập: Bạn có thể sử dụng tên đăng nhập hoặc email ( ví dụ: huynhthithanhvan hoặc huynhthithanhvan@gmail.com)

+ Password: Điền mật khẩu của bạn ( ví dụ: 123456789)

+ Cuối cùng bấm nút Đăng Nhập.


Cách Khôi Phục Mật Khẩu

Vì lí do gì đó bạn quên mật khẩu thì vui lòng xem các bước sau:

+ Click vào mục Đăng nhập, bạn click vào nút tròn kế nút Đăng nhập màu cam.

+ Nhập email mà bạn đã đăng ký đăng nhập trước đó. Rồi click vào nút Đặt lại mật khẩu.

+ Bạn sẽ nhận 1 email đổi mật khẩu. Mở mail và click vào link.

+ Bạn nhập mật khẩu mà bạn dễ nhớ nhất nhé rồi click Thiết lập lại mật khẩu.

+