Hợp âm Xuân hoan ca

Xuân [C] về xuân về xuân [C] về
Tay trong [G7] tay chào [C] đón mùa xuân [C] mới
Xuân [C] về xuân về xuân [C] về
Cùng [G] nhau ta nâng ly xin chúc [G7] nhau
Một [G7] năm hạnh phúc dâng tràn [C] trề

Ngàn [C] hoa đang đua nhau nở [F] rộ bên [C] trời
Và cô [F] em xinh tươi duyên dáng nụ [C] cười
Cùng [G7] em ta rong chơi và [Dm] hát bài tình [C] ca
Tiếng pháo [F] nổ vang vọng [G] xa trong giờ đón Giao [C] Thừa
Tiếng chúc [F] phúc tiếng cười [C] vang nhà nhà vui xuân [C] đến
Quên âu [Dm] lo quên thương [G] đau chào đón [F] mùa xuân [C] tươi

Xuân [C] về xuân về xuân [C] về
Xuân năm [G7] nay có áo hoa rực [C] rỡ
Xuân [C] về xuân về xuân [C] về
Đã [G7] bao năm trôi qua thiếu nắng [G7] xuân
Cùng [G] tôi hân [G7] hoan đón xuân vào [C] nhà

Cùng [G7] nhau hân hoan chào [Dm] đón mùa xuân [C] tươi

Bình luận