Hợp âm Xuân đến rồi

Xuân đến [C] rồi cho lòng người phơi [Em] phới
Xuân đến [G7] rồi mang bao niềm ước [C] mơ
Xuân đến rồi xuân về bao say [F] đắm
Hòa vang lời [G7] chúc cho [C] nhau.

Xuân đến [C] rồi gieo yêu thương nhung [F] nhớ
Xuân đến [G7] rồi mà em lạc nơi [C] mô
Ngóng xuân về hoa nở anh có [F] hay
Ngát hương [Dm] xuân mong [G7] duyên ta thắm [C] nồng.

Xuân [C] về chim én mang niềm [Em] vui
Cho em [F] tôi hoa nở trên môi [Em] cười
Nắng xuân [Dm] về yêu thương tình say [G] đắm
Xuân đến [G7] rồi cho yêu thương ngất [C] trời.

Xuân đến [C] rồi nhành mai vàng rực [Em] rỡ
Xuân đến [G7] rồi bao hy vọng sáng [C] tươi
Xuân đến rồi xuân đong đầy hạnh [F] phúc
Chúc xuân [Dm] vui trong [G7] pháo cưới xuân [C] nồng.

Comments