Hợp âm Xin Cha

Xin [C] cha cho con một ngày [Am7] sáng thắm [Em] tươi
Xua [F] đi cơn mê kia [C] dài đêm [Dm7] tối chiều [G] năm
Xin [C] cha cho con mặt trời không [Am] xa cách con
Mây [F] kia, đêm đen chỉ [E] là lớp [Dm7] áo phất phơ [G] trên bầu [C] trời [F/C]

Xin [C] cha cho con một ngày [Am] để nhớ để [G] mơ
Thương [F] yêu, si [C] mê như [A] là cơn [Dm7] gió buộc [G] con
Xin [C] cha cho [G] con an bình bên [G] trong chính [C] con
Con [F] nay, bơ [C] vơ không còn tha [Dm7] thiết đánh nhau [G] trong lòng [C] mình.

Gloria in excelcis Deo [C] [Am7] [A] [Fmaj7] [C] [Dm7] [G7] [C]
Hosanna in excelcis Deo. [C] [Am7] [G] [Fmaj7] [C] [Dm7] [G7] [C]

Comments