Hợp âm Vì anh em đừng thế

Ngày hôm [Fm] đó không mưa em [Dm7b5] qua
Chiều trên [G6/B] phố chân anh bước [C7] chậm
vì nếu [Fm6] để em bước đi [Bb7] nhanh
lối về sẽ [Ebmaj7] gần [Em7b5]

Tại anh [Fm6] muốn bên em lâu [Dm7b5] hơn
Vì anh [C7] biết trong anh rất [Fm6] cần
Một hơi [Abmaj7] ấm nơi đôi bàn [Bb7] tay của [Cm] em [Cmadd9]

[Fm7] Sao em ngập [Bb] ngừng, [Gm7] sao em lạnh [C7] lùng
Tình [Fm6] yêu đó đã lớn trong [Bb7] anh từng [Ebmaj7] giờ [G7]
[Cm7] Anh như đông [Fm6] tàn, [Gm7] theo Phương gió [C7] lạnh,
Hãy [Fm6] nói với anh một [Bb7] lời,
Đừng [Ebmaj7] cho nắng mưa nhạt [Abmaj7] mờ
Tình [Bb6] yêu sẽ không úa [Gm7] vàng vì [Cm] thu

Bình luận