Hợp âm Vắng nhau

Vắng [C] em, đời [F] vắng tiếng [C] yêu
Vắng [F] em, nắng cũng buồn [G7] thiu lịm [C] tàn
Vắng [F] em, hoa lá thở [G7] than
Vắng [G] em, trăng [Dm] bỏ đi hoang chốn [C] nào?

Vắng [C] anh… quên [F] hết lời [C] yêu
Vắng [F] anh… day dứt liu [G7] riu nến [C] tàn
Vắng [F] anh… chất ngất hoang [G7] mang
Vắng [G] anh… ruột [Dm] thắt ngỡ [F] ngàng tim [C] đau

Ngỡ như [C] gió cũng [F] hoà câu nhớ [C] người
Nhạc [Dm] buồn, day [G] dứt không [C] nguôi
Vắng [G7] em, vắng [Am] lặng tiếng [G7] cười
Vắng [G] anh… rừng [G7] lá xanh màu nhớ [C] nhung

Vắng [C] em, ngơ [F] ngẩn, hồn [C] đau
Vắng [F] anh… màu [F] áo nhoà [G7] vào ngõ [C] sâu
Vắng [F] anh… trăng đổ hiên [C] lầu
Vắng [G7] nhau…. biển [Dm] sóng bão [G7] bùng gào [C] than

Bình luận