Hợp âm Ừ thôi mình chia tay

[Am] Đời không như là [C] thơ
Một [G7] thoáng như như giấc [Am] mơ
Tan như làn khói [Am] thuốc
Quyện trong gió hững [E] hờ

Người [Am] đến rồi người [Dm] đi
Không kịp nói chia [E] ly
Mắt nhìn nhau khẻ [E7] nói
Ừ thôi chẳng còn [Am] gì

Cho [Am] tôi một lần [Dm] hôn mái tóc [Am] ai
Để [C] tưởng tình [Em] ta như nước sông [Am] dài
Xin cho một [E] lần hôn nhau nồng [C] cháy
Để tưởng [Em] rằng tình sẽ mãi không [E7] phai
Mưa cứ [Am] rơi như khóc cuộc tình [Dm] nầy
Đừng níu [Dm] kéo hãy đưa vào huyền [Am] thoại

Thôi [C] thì cứ chia [Am] tay
Dù chỉ là một [Am] ngày
Dư [C] hương còn đọng [Am] lại
Tình đã vuột tầm [E] tay
Thôi thì cứ chia [E] tay
Thôi thì cứ chia [E7] tay
Tình [E] như cơn gió [Am] bay

Bình luận