Hợp âm Trôi theo ngày tháng cũ

Biển [C] tôi có thịt da [Em] người
Có trăm con [F] sóng vỗ Hoài ghềnh [Em] khuya
Có [F] đêm giọt lệ câm [Am] về
Khóc trong bóng [F] tối , Khóc lìa mái [G7] sương

Rừng [Dm] tôi có luống ngô [Am] đồng
Có hương tóc [G7] cũ , có giường chiếu [C] xưa
Có [Cm] chăn chiếu lạnh tôi [Fm] thừa
Có như [D#] vẫn đó người ngào ngọt [G7] thưa

Mưa [Fm] tôi buồn mấy trăm [G7] mùa
Bồi năm Tháng [G#] cũ , lở bờ bãi [G7] lui
Nhớ [G7] em chết một ghế ngồi
Ủng tôi trời [G#] mụ . Mấy đời cư [C] tang

Tôi [C] về một cõi hoang [Em] mang
Hàm răng thô[F] bạo xé tan nụ [G7] Hồng
Xót [Dm] em tiếng dạ vâng còn
Ẩn trong vóc [F] ốm , một hồn miệt [G7] khinh
Huyệt [Dm] tôi đã lấp từng [Am] phần
Ở xa em [G7] cũng chả cần thắp [C] hương

Bình luận