Hợp âm Trạng tí

[G] Cất tiếng hát ầu ơ lời [C] mẹ ru trong gió [G] chiều
[Em] Ước muốn mai này con trai cao [C] lớn thông minh như [G] Trạng
[G] Nhưng khi con lớn lên lại [C] nghe cha không về [G] nữa
[Em] Ước muốn đi tìm cha nên con [C] cố siêng năng học [G] hành

[G] Nay mai con sẽ lớn lên thôi rồi con sẽ đi xa tìm cha
[G] Có xung quanh một vài đứa anh em thân như có chung luôn mẹ cha
Cất tiếng [C] ca trên con đường hoa nhấc tấm thân lên không lười nha
Dẫu có [G] thông minh hơn bao đứa xung quanh mê chơi vẫn siêng năng học nha

Thắp [G] sáng đêm nay, từng [Bm] đàn đom đóm đó bay
Soi [Em] cho Trạng học thi suốt đêm [C] thâu
Mũ [G] áo khăn quan, nay [Bm] mai ước mơ Kinh Thành
Không [Em] quên lời mẹ ghi nhớ năm [C] xưa

ĐK
Trạng thông [G] minh xán lán với tài [Bm] năng xứng đáng
Nhanh [Em] trí ra kế bao phen nhà vua [C] cứ khen mãi không quên
Dù vinh [G] hoa phú quý cao sang [Bm] khắp nơi nơi quyền uy
Con [Em] sẽ bao dung vị tha như cái [C] cách con nghe lời cha

Hi [G] há hi há hi hê, hi [Bm] há hi há hi hê
Hi [Em] há hi há hi hê, hà hi [C] há hì ha hí hê
Hi [G] há hi há hi hê, hi [Bm] há hi há hi hê
Hi [Em] há hi há hi hê, hà hi [C] há hì ha hí hê

RAP
Chi [G] chi chành chành cái đanh thổi lửa
Con [G] ngựa đứt cương ma vương ngũ đế
Bắt [G] dế đi tìm. Ù à ù ập. Ù à ù ập. Ù à ù ập

Thắp [G] sáng đêm nay, từng [Bm] đàn đom đóm đó bay
Soi [Em] cho Trạng học thi suốt đêm [C] thâu
Mũ [G] áo khăn quan, nay [Bm] mai ước mơ Kinh Thành
Không [Em] quên lời mẹ ghi nhớ năm [C] xưa

ĐK
Trạng thông [G] minh xán lán với tài [Bm] năng xứng đáng
Nhanh [Em] trí ra kế bao phen nhà vua [C] cứ khen mãi không quên
Dù vinh [G] hoa phú quý cao sang [Bm] khắp nơi nơi quyền uy
Con [Em] sẽ bao dung vị tha như cái [C] cách con nghe lời cha

Hi [G] há hi há hi hê, hi [Bm] há hi há hi hê
Hi [Em] há hi há hi hê, hà hi [C] há hì ha hí hê
Hi [G] há hi há hi hê, hi [Bm] há hi há hi hê
Hi [Em] há hi há hi hê, hà hi [C] há hì ha hí hê

LÊN 1 TONE
Trạng thông [A] minh xán lán với tài [C#m] năng xứng đáng
Nhanh [F#m] trí ra kế bao phen nhà vua [D] cứ khen mãi không quên
Dù vinh [A] hoa phú quý cao sang [C#m] khắp nơi nơi quyền uy
Con [F#m] sẽ bao dung vị tha như cái [D] cách con nghe lời cha

Hi [A] há hi há hi hê, hi [C#m] há hi há hi hê
Hi [F#m] há hi há hi hê, hà hi [D] há hì ha hí hê
Hi [A] há hi há hi hê, hi [C#m] há hi há hi hê
Hi [F#m] há hi há hi hê, hà hi [D] há hì ha hí hê

Comments