Hợp âm Tóc mây

Tóc [C] em theo cơn [F] gió bồng [C] bềnh
Bay [F] bay tha [C] thướt trong nắng [C7] hồng
Tỏa [G] mùi hương [G7] dịu làm ngây [F] ngất
Say [G7] đắm lòng [F] anh em biết [C] không

Có [G7] phải là mây hay tóc [C] ai
Sợi [G] thương sợi [C7] nhớ sợi u [C] hoài
Tóc [F] xõa phủ lấy [G]bờ vai [F] nhỏ
Như [G7] mây giăng [Dm] lấp buổi ban [C] mai

Từng sợi {c] tóc như sợi [G] tơ dệt cơn [C] mộng
Từng lọn [Dm] dài lọn [F] ngắn uốn [C] cong
Dập [C] dìu như sóng trên biển [Am] vắng
Cuốn [G] hồn anh [Dm] đến cỏi mênh [C] mông

Anh [C] yêu yêu [F] lắm mái tóc [C] mây
Như [F] Trăng yêu Gió suốt năm [C] dài
Như [F] Thuyền và Biển hoàng hôn [C] xuống
Như [G] Anh và [G7] Em tay trong [C] tay

Bình luận