Hợp âm Tình đã xa

Rồi một [C] ngày tôi chợt hiểu ra không có [G7] gì bất [C] tận
Cuộc tình đi [F] qua lòng vẫn còn vương [Am] vấn
Giọt [F] mưa rơi xuống mái hiên [G] nhà
Như giọt [Am] buồn rơi xuống trái tim [Em] ta.

Mây bay về [G] đâu để trăng mãi đợi [C] chờ
Chờ làn gió [F] đưa mây đến tìm [C] trăng
Cuộc tình đi [Dm] qua như sông rẽ đôi [G] bờ
Thuyền rời bến [Dm] mơ dập dìu sóng [G] đưa.

Thuyền [C] đi xa tít mịt [F] mờ
Bỏ lại dòng [Dm] sông im [F] lìm thờ thẩn [C] trôi
Mai [C] đây hai phương [F] trời cách [C] biệt
Một lần [Dm] thôi tha thiết gọi tên [C] nhau
Đôi mắt [F] ấy đừng trút lệ gieo [C] sầu
Kỷ niệm về như một [G7] giấc chiêm [C] bao.

Rồi một [C] ngày tôi chợt hiểu ra
Tình [F] yêu chỉ một thoáng thăng [C] hoa
Ngày [C] mai mỗi người đi mỗi [Dm] ngã
Khúc nhạc [G7] buồn anh viết tặng riêng [C] ta

Bình luận