Hợp âm Tình cô hàng xóm

Anh về miền [Am] quê thăm người em bé nhỏ thuở [Dm] nào
Hàng rào chè [G] xanh bây [F] giờ gốc [G] đã già [C] nua
Cây đa đầu [G] làng phủ rợp mái đình rêu [Dm] phong
Con kênh năm [G] nào một [F] thời ký [G] ức tuổi [C] thơ.

Những buổi trưa [G] hè mò cua bắt [Am] cá lội [Dm] bùn
Nhìn bên kia [G] sông nhà [Em] em bông giấy tím [C] hồng
Muốn trao thư [Em] tình mà [G] chẳng có lối đi [C] sang
Buồn vui năm [F] tháng mãi [Am] trôi cuốn theo dòng [Dm] đời
Cho [F] nước chảy [E7] về biển [Am] khơi.

Hôm [Dm] nay trở lại quê [F] hương
Chiếc cầu nối [Dm] nhịp [G] đôi bờ mừng [C] vui
Gặp [G] em nắm chặt đôi [F] tay
Má hồng rơi [G] lệ trên bờ vai [C] anh
Hồ [Dm] sen nay đã trổ [C] bông
Búp sen kết [Dm] hạt anh mong muộn [G] rồi
Trời [Em] xanh mây trắng nhẹ [G] trôi
Tơ duyên không [Dm] trọn nối [G] cầu làm [C] chi
Đành [Em] rằng anh sẽ ra [G] đi
Hương hoa còn [Em] mãi đẹp [E7] đôi chúng [Am] mình.

Bình luận