Hợp âm Thương em số nghèo

1. Đêm bước lặng [Am] lẽ, gót buồn nặng đôi bàn chân
Khuya nay vẫn một [F] mình, một [G] mình lẻ bóng đơn [C] côi
Thương số phận [Dm] tôi, vì [G] nghèo không dám [C] nói
Mong nói một [G] lời, bây giờ em ở bên [F] tôi.

2. Sao đời tôi tình [Am] lỡ, hay tại số kiếp không may
Em bước theo [F] chồng qua [G] cầu mong ước cao [C] sang
Thương số phận [Dm] em vì [G] nghèo nhà sơ [C] xác
Cơm áo gạo [G] tiền mẹ [Em] già tóc rối vai [Am] sương.

ĐK:
Tình [F] đời [Am] ngậm ngùi xót [D] xa
Gieo bao trái [Em] ngang kiếp sống phủ [G] phàng
Thương [Em] em thương em lỡ [C] làng
Bạc [E7] phận kiếp hồng [Am] nhan.

3.Tôi ra đi từ [Am] đó, để người không nhớ đến tôi
Em đã sang [F] thuyền bến [G] lạ hạnh phúc không [C] em?
Mặc tôi lẻ [Dm] loi chỉ [G] mong em hạnh [C] phúc
Tôi ước một [G] điều mong [Em] rằng em bình [Am] an.

Comments