Hợp âm Thư xa gửi mẹ

1. Một chiều ngồi [C] đây ngút ngàn biên [F] giới.
Lặng nhìn tuyết [Em] rơi gió cuốn tơi [Dm] bời.
Muôn vàn thương [Am] nhớ gửi phía chân [F] trời.
Nơi ấy miền [G] Nam, bao năm lửa [F] khói chưa [G] nguôi.

Mặc đời phồn [C] hoa đây lòng vẫn [F] nhớ.
Một bài hát [Em] ru bên xóm tranh [Dm] nghèo.
Bát canh sau [Am] rốt vừa hái lưng [F] đèo.
Ôi nói làm [G] sao, khi thương [F] nhớ quê hương dạt [G] dào.

ĐK:
Mẹ [C] ơi, ngày [Am] mai siết bao tủi [Dm] mừng.
Khi nghe [C] lại câu hát mà mẹ [Am] từng ru [Em] con.
Sông [Am] Hương lại ấm câu [F] hò.
Ba Rừng, Thiên Mụ, những chuyến [G] đò lại ngược [C] xuôi.
Mẹ [F] ơi, nơi [Am] ấy ta xây lại cuộc [Em] đời.
Bắc [Am] Nam cùng chung sức đất [Em] trời.
Cùng đổi [Am] thay!
Lòng ngồi [Em] đây nhắn với bao niềm thương [Am] mến.
Mẹ hãy [C] nhớ vui [G7] đón đàn [C] con.

2. Ngàn dăm đường [C] đi qua nhiều biên [F] giới.
Tận nhìn biết [Em] bao sông núi tuyệt [Dm] vời.
Volga, Dan- [Am]nube, cuộn sóng Hoàng [F] Hà.
Thương nhớ làm [G] sao, sông Hương của [F] Huế quê [G] ta.

Từng chặng đường [C] đi không gì ngăn [F] bước.
Một dòng nước [Em] trôi sao cách đôi [Dm] bờ?
Nhưng vầng dương [Am] rạng chiếu chân [F] trời.
Xua hết màn [G] đêm, cho tươi [F] thắm xanh lại cuộc [G] đời.

ĐK:
Mẹ [C] ơi, ngày [Am] siết bao tủi [Dm] mừng.
Khi nghe [C] lại câu hát mà mẹ [Am] từng ru [Em] con.
Sông [Am] Hương lại ấm câu [F] hò.
Ba Rừng, Thiên Mụ, những chuyến [G] đò lại ngược [C] xuôi.
Mẹ [F] ơi, nơi [Am] ấy ta xây lại cuộc [Em] đời.
Bắc [Am] Nam cùng chung sức đất [Em] trời.
Cùng đổi [Am] thay!
Lòng ngồi [Em] đây nhắn với bao niềm thương [Am] mến.
Mẹ hãy [C] nhớ vui [G7] đón đàn [C] con.

Comments