Hợp âm Thành phố thương yêu

Tôi yêu quá tên Sài [Em] Gòn tên Sài Gòn nhớ mãi không [D] quên
Tôi yêu hai tiếng Sài [C] Gòn dù Sài [Em] Gòn nay đã mất [B7] tên
Sài Gòn [Em] ơi nhớ [C] hoài đường vắng Duy [D] Tân
Thánh [Bm] đường vẳng tiếng chuông [C] ngân đưa [D] ta đến bến Bạch [G] Đằng. [B7]

Dưới ngọn đèn [Em] đêm bên hè [G] phố
Trao vội nụ [Em] hôn anh còn [Bm] nhớ
Thương [D] bóng nhỏ u [Am] sầu trời sắp mưa [B7] ngâu.

Nhớ vùng ngoại [Em] ô đêm từ [G] giã
Ta lặng nhìn [Em] nhau sao buồn [B7] quá
Tha [D] thướt tà áo [Am] dài khuất [B7] dưới mưa [Em] bay.

[G] Ôi còn [D] đâu thành phố yêu [Em] kiều
[D] Ôi càng [Bm] nhắc càng nhớ thương [C] nhiều
Còn [Em] đâu ôi người [G] xưa còn [D] đâu con đường [Am] xưa
Chỉ [Bm] còn kỷ niệm [D] thương mấy cho [Em] vừa.

Bao năm tháng qua cuộc [Em] đời nhưng Sài Gòn vẫn sống trong [D] tôi
Đêm đêm xao xuyến ngậm [C] ngùi lòng buồn [Em] hoài đâu có dễ [B7] nguôi
Sài Gòn [Em] ơi có [C] ngày rồi hết cơn [D] mê
Nắng [Bm] về đẹp biết bao [C] nhiêu thành phố thương [D] yêu Sài [Em] Gòn.

Comments