Hợp âm Ru giấc tình nồng

Ngủ đi [Em] em anh ru em [C] ngủ
Ngủ đi [D] em ru giấc trùng [G] khơi
Ngủ đi [B7] em anh ru em [C] ngủ
Ru [B7] em lãng quên muộn [Em] phiền

Ngủ đi [G] em môi thơm tình [B7] nồng
Cho mình yêu [B7] nhau mong mãi dài [B7] lâu
[Em] Nắng xuyên qua làn tóc [Am] rối
Ru [D] em tiếng ng ru ah [Em] ơi
Ru [C] em tiếng ru ngọt [Am] lời
Yêu [B7] thương nâng niu gìn giữ nhau một [Em] đời

Ngủ đi [Em] em yêu thương tình [C] đầu
Ngủ đi [D] emngon giấc ngủ [G] sâu
Ngủ đi [B7] em tay măng vai [C] mềm
Ngủ đi [B7] em nắng rơi ngoài [Em] thềm

Bình luận