Hợp âm Ru con tình góa phụ

Bao năm [Gm] qua em trở thành góa [Cm] phụ [Gm]
Ngồi ru [Dm] con như ru tình [Cm] buồn
Ru trong [Bb] [Eb] chiều xa vắng mênh [Bb] mông [Dm]
Em ru [Gm] hoài khúc hát xa [Cm] xăm.
Anh ơi [Bb] anh! Vì tình là dang [Gm] dở
Vì đời là cách [Cm] trở
Có hạnh phúc [Dm] [D7] nào mà chẳng thương [Gm] đau?

ĐK:
Bao năm [Bb] qua em đã là góa [Dm] phụ [Gm]
Buồn ru [Dm] con trong những chiều xưa [Bb] cũ [Cm]
Mưa nhạt [Gm] nhòa ướt sũng trái tim [D7] đau.
Có bao [Bb] giờ em thôi là góa [Dm] phụ?
Thôi những [Gm] chiều xưa cũ nhạt nhòa [Dm] rơi [Eb]
Thôi đêm [D7] về thao thức tiếng mưa [Gm] ơi!

Có khi [Bb] nào em thôi làm góa [Dm] phụ?
Thôi những [Gm] chiều đông lạnh giá băng [Dm] xa [F]
Thôi anh [Cm] ơi! Vì tình là dang [Gm] dở
Vì đời là cách [Dm] trở
Em quay [F] về an [Bb] phận bước cô [Dm] liêu! [F]
Thôi anh [Cm] ơi! Vì tình còn dang [Gm] dở
Vì đời còn cách [Dm] trở
Em quay [F] về an [D7] phận chốn cô [Gm] liêu!

Comments