Hợp âm Qua sông lại nhớ con đò

Dừng [Dm] chân nhìn nhịp cầu
Tôi lại [Am] nhớ bến đò [Dm] xưa
Dòng sông [A7] trôi êm [Am] êm
Cánh [Em] buồn ai [Am] đang lộng [Dm] gió
Sóng trôi xuôi [Am] hiền lành
Nhịp [Dm] cầu nối dòng [Am] xanh
Bến [Am] xưa nay liền [Em] bờ
Mà sao [Em] vẫn tiếc [Dm] đò?

Năm [Dm] xưa trên dông sông xanh có con đò xinh xinh
Đêm đêm đưa cán [Am] bộ vượt sông qua quốc [Dm] lộ
Đêm [A7] nao trong tiếng đạn [Am] veo
Súng [Dm] bom át nhịp [Am] chèo
Dòng sông [Dm] đã mang [Am] theo con [Em] đò
Tôi chưa kịp [A7] nói một [Dm] điều.

ĐK:
Lời 1:
Dòng [G] sông xưa đêm nay
Trắng xóa mấy nhịp [D] cầu
Ngàn dâu xanh chân [A7] đê
Xóa đường xưa bến [G] cũ
Thuyền [G] ai đang trôi xuôi
Tiếp nối giữa lòng [D] cầu
Con đò xưa người [F] cũ
Nay tìm chẳng thấy [G] đâu

Lời 2:
Kìa [G] ai đang qua sông
Vững bước giữa lòng [D] cầu
Hỏi sông xem hôm [A7] nao
Giữa trời đêm kháng [G] chiến
Thuyền [G] ai đang băng qua
Thiếu nữ lái dịu [D] hiền

Kết:
Tuổi đôi mươi dâng [D7] hiến
Cho nhịp cầu mọc [G] lên

Bình luận