Hợp âm Ngày trở về

Tôi [G] rời phố [D] biển đã nhiều [G] năm
Biền [C] biệt chân [D] mây chẳng lần [G] về
Những [C] chuyến tàu đêm da diết [G] lắm
Như giục [D7] giã người lạc lối [G] quê.

Ba [G] mươi năm [Em] lẻ buồn khôn [G] kể
Chất chứa trong [D] tim những nỗi [G] niềm
Lặng [C] lẽ ngày [Em] về tìm kỷ [D7] niệm
Chỉ [G] còn một khoảng [D7] trống mênh [G] mông.

Căn [C] nhà xưa cũ nơi tôi [Bm] sống [Em]
Một [B7] thời tuổi [Em] dại biết tìm [Am] đâu [G]
Chỉ [C] thấy hoa vàng lưng bờ [Bm] giậu [Em]
Rơi [D] xuống thềm [D7] xưa một sớm [G] mai.

Hạ [G] về cửa [D] khép, phượng buồn [G] rơi
Bầu [C] trời cao [Em] quá xanh vời [D] vợi
Gợi [C] nhớ trong tôi có một [G] thời
Những [D7] lúc tan [G] trường [D7] nghiêng nón [G] đợi.

Bình luận