Hợp âm Mùa đông cõi nhớ

Mùa [C] đông ai [D] nhặt lá thu [C] vàng
Để [F] tiếc một thời [G] yêu đi [C] hoang
Mắt [F] em với một [Am] trời thương [C] nhớ
Cõi lòng [G7] ơi, tình nào chứa [G7] chan

Mùa [C] đông dáng [G] em xa ngút [C] ngàn
Tôi [C] chờ phố [F] cũ chiều lang [C] thang
Ánh [F] sáng đâm xuyên màu dĩ [G] vãng
Cỏ [G7] khô đã [Dm] trắng phủ tuyết [C] lam

Em [C] ơi, trăm năm [Dm] lối về [C] đâu
Em [C] ơi, ước [G] mơ tôi nát [C] nhàu
Mộ [G7] khúc ai [F] ca lời tạm [C] biệt
Để đêm [G7] dài thiêm [Dm] thiếp nỗi [C] đau.

Mùa [C] đông đến bên [G7] em trời [C] nhớ
Mùa [F] đông thấy đời [C] mình bơ vơ
Áo [G7] trắng xưa nào trong mơ [Dm] ấy
Biết bao [G7] giờ trở lại nơi [C] đây.

Bình luận