Hợp âm Lối về phố núi

Phố [Am] núi đêm [Dm] nay phủ màn [Am] sương
Lạnh [C] lẽo vương víu ánh đèn [E] buông
Dang [C] tay ôm lấy miền tịch [E] lặng
Quầng [Dm] thâm đôi [F] mắt bao luyến [Am] thương

Phố [Am] núi tàn đêm [G7] trong đợi [Am] chờ
Lối [E] về hoang [F] vắng mãi bơ [Am] vơ
Mảnh [Am] tình trao trả tóc điểm [Dm] bạc
Nặng [E7] trĩu hai vai nỗi thẫn [Am] thờ

Phố [Am] núi đêm [Dm] nghiêng nhớ vần [Am] thơ
Tan [Dm] theo mộng [G] tưởng bóng xa [E] mờ
Quạnh [Am] quẽ trên [E] môi bao khao [Dm] khát
Chập [E] chờn ẩn [E7] hiện chẳng tròn [Am] mơ

Phố [Am] núi mịt [C] mù mưa cuối [Am] thu
Mộng [Am] tưởng quắt [G] quay khúc hát [Am] ru
Ngẩn [Dm] ngơ hồn [E] lạc nơi xứ [Am] lạ
Rụng [E] thêm sợi [Am] nhớ lòng tương [Am] tư.

Bình luận