Hợp âm Lá rơi trong chiều

[C] Lá rơi trong chiều một ngày chớm thu
[Am] Đêm xuống nghe [F] lòng sương khói mịt [C] mù
[Am] Em có khi [Dm] nào chạnh lòng tiếc [G] nhớ
Nỗi niềm ngày xa xôi [C] đó đã qua đi như tuổi [Dm] thơ. [G7]

Lá rơi âm [C] thầm một ngày cuối đông
[F] Năm tháng qua rồi em có chạnh [C] lòng
[Am] Đâu giấc xuân [Dm] nồng mùa xanh mái [G] tóc
Tim buồn về theo miên [C] khúc ngày [G7] đó trong em còn [C] không.

Câu [F] hát xưa một thời
Còn vọng về mãi không [G] thôi
Trong ngày thu lá [C] rơi
Câu [F] hát quen từng [Dm] lời
Kể [G] chuyện tình ngày chung [Dm] đôi
Rồi [G7] ngày không chung [C] lối.

Ôi [C] gió mưa cuộc [F] đời
Chuyện thường tình thế [G] gian
Mãi theo [G7] ta như không [C] rời.

Lời cuối cho [Em] người
Dù [C] chẳng còn yêu nhau mãi
Niềm xưa vẫn không [Dm] nguôi. [G7]

Lá rơi trong chiều lại ngày chớm [C] thu
[Am] Như mới hôm [F] nào sương khói mịt [C] mù
[Am] Như mới hôm [Dm] nào mình còn quyến [G] luyến
Tay [G7] trọn vòng tay thương [C] mến
Giờ [G7] đã xa rồi đành [C] quên.

Comments