Hợp âm Hoa giấy

1. Anh [F] nhớ môi [Em] em màu hoa [Am] giấy
Thuở [Dm] ấy yêu [G] thương vương nét [Em] mày [A7]
Tay [Dm] buông cánh [Em] mềm bay theo [G] gió
Đỏ [Dm] thắm tình [G] anh em có [C] hay.

2. Anh [F] nhớ môi [Em] em màu hoa [Am] giấy
Thuở [Dm] ấy anh [G] yêu dáng em [Em] gầy [A7]
Se [Dm] dây tiếng [Em] đàn nghe xao [G] xuyến
Cùng [Dm] với mây [G] ngàn lãng đãng [C] trôi. [F#7]

Chuyển tone [C] -> [B]

ĐK:
Rồi [B] có một [Abm] ngày em trở [E] lại
Màu [C#m] hoa kỷ [F#] niệm vẫn chưa [C#m] phai
Trên [Ebm] vai khăn quàng bay trong [F#] gió
Còn [Abm] đó tình [C#m] anh [F#7] em có [B] hay.

3. Anh [F] nhớ môi [Em] em màu hoa [Am] giấy
Thuở [Dm] ấy yêu [G] thương vương mắt [Em] đầy [A7]
Mây [Dm] trôi mang [G] tình tôi đi [Em] mãi
Hoa [Dm] giấy bên [G] tường thương nhớ [C] ai.

Bình luận