Hợp âm Hãy vì nhau một lần

[C] Một là ta chia [Em] tay
Hai là nhìn [F] lại quãng đường mà ta [G] đã yêu
[C] Trong thời gian qua ta đã trao [Em] nhau được gì
Em [F] yêu thế nào anh yêu anh [G] được bao nhiêu.

[Am] Gian nan lắm chúng ta với [Em] đến được với nhau
Vậy tại [F] sao ta luôn [G] có lòng tự [C] cao [E7]
[Am] Chẳng ai nhường nhịn dù [Em] chỉ một lần
Anh [F] mong hai ta cần suy [E7] nghĩ.

ĐK:
Đừng nên cố [Am] gắng dày vò nhau đừng bắt lương [Em] tâm phải chịu đựng
Đừng nên cố [F] giấu giọt nước mắt khi hai [C] người đang tổn thương
Đừng nên cố [Am] gắng vờ đi xem như không [Em] có chuyện gì
Khi hai [F] ta còn yêu nhau nhiều [G] lắm.

Đừng nên nói [Am] dối là anh đã quên [Em] em thật rồi
Người luôn nói [F] dối là em đã không [C] còn yêu anh
Là [Am] anh hay tại em hay là cuộc [Em] sống kia muôn màu
Chúng ta [F] cần ngồi lại với [G] nhau thêm một [Am] lần.

Comments