Hợp âm Hạnh phúc trôi xa (Adieu tristesse)

Intro: [Am][Fmaj7][Bdim][E][Am]

[Dm] Adieu, adieu [E] ma tristes-[Am] se
[Dm] Tu m’as tenue [E] compag-[Am] nie
Par soli-[Dm] tude, [G] par las-[C] si-[F] tude
[Dm] J’ai accep-[Eb] té ton [E] lit

[Dm] Adieu, adieu [E] ma tristes-[Am] se
[Dm] Tu m’as tenue [E] compag-[Am] nie
Dans ces temps [Dm] sombres [G] de fleurs et [C] d’om-[F] bre
[Dm] De mon a-[E] mour en-[Am] fuit

Adieu tris-[Dm] tesse, et [G] chagrin d’a-[C] mour
[F] Bonjour ten-[B7] dresse, e-[E] spoir des beaux [Am] jours
Là lá la [Dm] la la [G] là lá la [C] la
[F] Bonjour ten-[B7] dresse, e-[E] spoir des beaux [Am] jours

[Dm] Nhớ những đêm xưa [E] mình có [Am] nhau
[Dm] Quán vắng canh khuya [E] ngồi rất [Am] lâu
Mặc ngoài kia [Dm] gió [G] mưa mình nhìn nhau [C] ước [F] mơ
[Dm] Mơ ước trăm [Eb] năm tình [E] thơ.

[Dm] Nhớ những khi môi [E] kề sát [Am] môi
[Dm] Điếu thuốc chung nhau [E] nhìn khói [Am] bay
Nhạc rộn lên [Dm] ngất [G] ngây lòng mình như [C] đắm [F] say
[Dm] Đâu biết đêm [E] nay thở [Am] dài.

Hạnh phúc không [Dm] ở muôn [G] đời với tiếng [C] ca
[F] Thì hãy buông [B7] tay cho [E] sầu nhớ trôi [Am] xa
Là lá la [Dm] la la [G] là lá la [C] la
[F] Tình hỡi thôi [B7] ca không [E] buồn chuỗi ngày [Am] xa

Bình luận