Hợp âm Góc khuất

Cạn [Am] chén điêu linh mộng [Dm] tàn
Ngất [E7] say … giữa đời …dối [Am] gian.

Áo thiên [Am] thần , loang vết thương tội [Dm] lỗi
Cánh trao [E7] người , Thiên Di chết bên [Am] trời
Khúc phim [A7] đời , vai chính em và [Dm] tôi
Tóc ngang [E7] trời , buộc tim đau [E7] nhói .

Đêm hồng [Am] hoang , hương tình bỡ [Dm] ngỡ
Đẹp như pháo [E7] hoa khung trời [Am] mơ
Ta lạc [F] nhau, tơ chùng phím [Dm] lỡ
Cành tương [G] tư , lá bơ [C] vơ [E7]
Kiếp tơ [Am] tằm , mang khúc ca lời [Dm] hát
Tiếc cho [E7] đời , lừa dối nhau tìm [Am] vui .

Ăn [Dm] năn , Bên đồi tương [Am] tư
Ta ngồi thiên [B7] thu . Ngục tù trần [E7] thế
[G] Vỡ tan môi [Dm] cười
Lệ [Am] Tuyết qua đông [F] dài
[G] Uống cạn mơ tình [C] hỡi .

[G] Dấu yêu ngọt [Dm]ngào
Vài [Am] phút giây nhiệm [F] màu
[Em] Cố nhân về [Am] đâu
Xác anh [Am] đào, rơi tả tơi chiều [Dm] nay
Nói không [E7] cùng, vài cánh trên bờ [Am] vai.

Bình luận