Hợp âm Em sầu như lòng phố

1. Có phải người [Am] yêu về ngang đầu [Em] phố [C]
Mà không [Em] dừng đôi mắt nhìn vào [G] đây
Có phải người [C] yêu vừa qua đầu [D] ngõ
Đường quanh [Bm] rồi không [B7] vào mà đi [Em] ngay. [C] [Am] [Em]

ĐK:
Đường chưa thay [C] tên sao [D] lòng nỡ thay [G] lòng
Tình em đang [C] say sao người vội đi [Am] chung
Ba [Bm] tuần không tin [Em] thư
Bốn [Am] tuần không ghé [Bm] lại
Hẹn [B7] hò càng thêm mịt [Em] mù.

2. Khi người đổi [Am] thay đành quên tình [Em] cũ [C]
Thì con [Em] đường đang ngắn trở thành [G] xa
Riêng một mình [C] em, sầu như lòng [D] phố
Từng đêm [Bm] về mong [B7] kỷ niệm phôi [Em] pha.

Comments