Hợp âm Em là ai? Từ đâu?

Em lừa dối [Em] tôi lời nói ngọt [C] ngào miên viễn trên [Em] môi
Em lừa dối [Am] tôi chèo chống thuyền [D] tình hư ảo xa [G] khơi
Va chạm đá [B7] băng hằn vết sân [C] hận
Thiên đường ái [B7] ân chồng chất nợ [Am] nần
Trả lại tôi, trả lại [B7] tôi, trả lại [Am] tôi ngày tháng an [B7] vui.

Em lừa dối [Em] tôi lạc giữa đường [C] mộng thiên lý song [Em] đôi
Thêu dệt bức [Am] tranh phù phím huyền [D] hoặc hoa mỹ đưa [G] nôi
Em dòng lũ [B7] hoang càn quét điên [C] cuồng
Trên rừng núi [B7] tôi sạt lở tơi [Am] bời
Mộng tình rơi vào cuộc [B7] chơi buồn tàn [Am] hơi [B7] em lừa dối [Em] tôi.

Em là [Em] ai? Từ đâu đến bên [Am] tôi?
[D] Gieo hạt yêu chồi đâm những mơ [G] hồ
Lạc [E7] quan trong khờ [Am] dại cuồng [B7] si trong đọa [Em] đày
Quên mất [Am] hồn thất [B7] lạc lúc nào chẳng [Em] hay.

[Em] Ai tự tin trượt chân giữa vô [Am] minh?
[D] Ai mị ma phù hoa hóa ân [G] tình?
Nợ [E7] duyên hay lựa [Am] chọn?
Nghiệp [B7] oan hay định mệnh
Hay ý [Am] trời xếp [B7] đặt số phận gọi [Em] tên.

Bình luận